Φωτογράφιση έργων τέχνης και ξενοδοχείων, κατασκευή website